International summer
mathematical school
in memoriam V.A. Plotnikov

Odessa National University
after I. I. Mechnikov
Odesa, Ukraine
11-16 June 2018
Dedicated to the 80th anniversary of
V.A.Plotnikov

PROGRAM COMMITTEE

Co-chairmen:
 • Ukraine: A.M. Samoylenko, N.A. Perestyuk, A.A. Martynyuk
 • Russia: F.L. Chernousko
 • Bulgaria: P. Kenderov, Yu. Revalski

Members of program committee:
 • Ukraine: A.A.Boychuk, A.N.Vityuk, F.G.Garaschenko,
  V.M.Evtuhov, V.E.Kapustyan, V.I.Korobov,
  D.D.Leshenko, A.G.Nakonechniy, R.I.Petrishin,
  V.V.Pichkur, A.V.Plotnikov, V.G.Samoylenko,
  A.N.Stangitskiy, Yu.V.Teplinsky, D.Ya.Khusainov,
  I.M.Cherevko, A.A.Chikriy
 • Russia: L.D.Akulenko, I.M. Ananievski, A.B.Vasilyeva,
  M.G.Dmitriev, V.I. Zhukovskiy
 • Belarus:A.I.Kalinin
 • Georgia: I.T.Kiguradze
 • Bulgaria:A. Donchev, L.Karandjulov, M.Konstantinov,
  B.Yurukov, T.Donchev
 • Turkey: A.Ashiraliev
 • Moldova: D.I.Solomon

ORGANIZATION COMMITTEE

 • V.E. Krugvov (chairmen)
 • O.D. Kichmarenko (vice-chairmen)

 • A.L. Rachinskaya, N.V.Skrypnik, A.T.Yarovoy
 • G.A.Efimova, A.V. Arsiry, E.M. Strakhov
 • A.B.Vasilyev, A.P.Ogulenko, A.K.Osadchiy
 • E.V.Platonova

SECRETARIAT

 • A.V. Mosiychuk, A.O. Latysh